Så har tiden kommit för tekniken att ta nästa språng mot framtiden.

Tyvärr påverkar det konsumenter som äger bl.a. m2m lösningar som vi levererat under nu ganska många år.

Lugn, vi har som det ser ut nu, i skrivandets stund (2021-03-25) ganska god tid på oss.

3G nätet kommer att fasas ut redan under slutet av 2023, men 2G nätet ligger kvar en tid till. I teorin tom 2025-12-31, då alla licenser för 2G går ut. De applikationer vi har ute hos kunder är inte beroende av 3G förutsatt, förstås att det finns 2G täckning. 2G är ett nät som generellt har större täckning än vad 3G har.

Vad som verkligen händer den dagen 3G nätet går ned visar sig först den dagen. Det är många enheter som då tvingas över till 2G nätet. En kombination med sämre täckning och högre belastning kommer troligen att påverka kommunikationen negativt.

Alla våra m2m moduler som är kopplade mot larmcentral har någon form av övervakning. Blir det problem kommer larmcentralen att höra av sig.

För de med mottagning till egna mobiltelefoner i form av mejl eller SMS måste själva ansvara för att testa sin kommunikation. Finns det serviceavtal, kommer vi naturligtvis att prova av detta vid revision. men det är troligen så att revisionen inte infaller just vid tillfället. Man kan då beställa aktuell status, till en kostnad av 300kr exkl. moms (Att få aktuell täckning av sin mottagare kan man naturligtvis alltid beställa under kontorstid).

Vi rekommenderar att man i god tid beställer en uppgradering av sin enhet för att dels säkra 3G nedstängningen. Risken är annars om man väntar för länge kan det bli en ketchup effekt som gör att vi inte hinner med. Beställer man uppgraderingen vid revision så blir det av naturliga skäl billigare, då flera moment ingår i både vid revision och driftsättning av den nya enheten (inte minst ingår ju framkörning i revisionen!).

Här finns information som Telia sammanfattat bra: Läs mer här