Behöver du service eller reparation på en Power 864?

Power 864 (PC5020 är kortets beteckning) är en av de centraler vi arbetat intensivt med under många år och har en gedigen erfarenhet och kunskap om. Vi har skapat rutiner och reservlager för att snabbt kunna ge service i händelse av problem. Tveka inte att höra av dig, oavsett om du är en av våra kunder eller om ni är ny för oss! Kanske har ni tappat bort kontaktuppgifterna till den ursprungliga installatören eller av annan anledning söker ny samarbetspartner.

Släppta versioner av systemet: v. 3.2C

Presentation av systemet:

Detta är en centralapparat för det lilla och medelstora företaget, centralen har 8 sektioner på ”moder” kortet och man kan bygga ut systemet med upp till 7 extra adresskort med 8 sektioner (ingångar). Max 64 sektioner kan systemet hantera.

Systemet kan delas in i åtta områden som styrs separat från en eller flera, till området tillhörande knappsatser, manöverenhet eller annan styrning. Annan styrning kan vara styrning via lås i dörren, SMS som skickas, fjärrkontroll eller annan ”yttre förbikopplare”.

Systemet har en händelselogg.

Ca. 30 personliga koder kan man lägga in.

Automatisk till och frånkoppling av larmet kan läggas in för varje aktivt område.

Systemet kan vara ett lokalt larm, ringa en mobiltelefon eller ringa larmcentral, med ett extratillbehör kan systemet även skicka SMS eller mail i händelse av larm.

Systemet är en hybridvariant där både kabelburna och trådlösa enheter kan kopplas in. Önskas trådlöst så krävs det att man kopplar på en radiomottagare i systemet. Totalt kan man ha upp till 64 trådbundna detektorer eller 32 trådlösa detektorer + 32 trådbundna sektioner. Det är inte varken eller, utan de kan samverka i systemet. Endast de 32 första sektionerna kan programmeras som trådlösa! Endast 433Mhz stöds vilket anses som en mer osäker typ av trådlös kommunikation.

Knappsatser som stöds är LCD5508, LCD5501, LCD5511, LCD 5500.

Systemet har på ”moder” kortet 4 utgångar som kan styras på olika sätt och användas till en mängd funktioner. Ytterligare strömförsörjningskort med 4 Relä utgångar kan anslutas samt ett utgångs-kort (transistorkort) med 8 utgångar (två av utgångarna är dock samma som två av centralens utgångar). Utöver sirenutgången kan man alltså ha ytterligare 14 funktionsstyrda utgångar- inte illa!

Handhavarmanual: Finns här

Information från tillverkaren: Finns här

Sökord/fraser: Power864, DSC864, 864, DSC864, manual864, manual 864, DSC 864, Power larm 864, larm 864, Larm DSC 864, Teletec 864, Teletec DSC 864, Manual DSC 864, Manual DSC Power 864, Handavarmanual DSC Power 864, Handhavarmanual Power 864, Larm DSC 864, Larm864, Larm 864, Larm Power 864, manual till inbrottslarm power 864, Manual till inbrottslarm Power DSC 864, Manual till inbrottslarm DSC Power 864.

Sökord/fraser: Power5020, DSC5020, 5020, DSC5020, manual5020, manual 5020, DSC 5020, Power larm 5020, larm 5020, Larm DSC 5020, Teletec 5020, Teletec DSC 5020, Manual DSC 5020, Manual DSC Power 5020, Handavarmanual DSC Power 5020, Handhavarmanual Power 5020, Larm DSC 5020, Larm5020, Larm 5020, Larm Power 5020, manual till inbrottslarm power 5020, Manual till inbrottslarm Power DSC 5020, Manual till inbrottslarm DSC Power 5020.