Behov av service på Power 832?

Power 832 (PC5015 är kortets beteckning) är en av de centraler vi arbetat intensivt med under många år och har en gedigen erfarenhet och kunskap om. Vi har skapat rutiner och reservlager för att snabbt kunna ge service i händelse av problem. Tveka inte att höra av dig, oavsett om du är en av våra kunder eller om ni är ny för oss! Kanske har ni tappat bort kontaktuppgifterna till den ursprungliga installatören eller av annan anledning söker ny samarbetspartner.

Släppta versioner av systemet: v. 1.00, v. 1.05C och v. 3.2C

Presentation av systemet:

Detta är en centralapparat för det lilla och medelstora företaget, centralen har 8 sektioner på ”moder” kortet och man kan bygga ut systemet med upp till 3 extra adresskort med 8 sektioner (ingångar). Max 32 sektioner kan systemet hantera.

Systemet kan delas in i två områden som styrs separat från en eller flera, till området tillhörande knappsatser, manöverenhet eller annan styrning. Annan styrning kan vara styrning via lås i dörren, med ett extratillbehör, styra larm med SMS som skickas eller annan ”yttre förbikopplare”.

Systemet har en händelselogg.

Man kan lägga in ca 30 personliga koder.

Automatisk till och frånkoppling av larmet kan läggas in för varje aktivt område.

Systemet kan vara ett lokalt larm, ringa en mobiltelefon eller ringa larmcentral, med ett extratillbehör kan systemet även skicka SMS eller mail i händelse av larm.

Endast version 3.2C har stöd för trådlöst! Systemet är alltså en s.k. hybridcentral där både kabelburna och trådlösa enheter kan kopplas in. Önskas trådlöst så krävs det att man kopplar på en radiomottagare i systemet. Totalt kan man ha upp till 32 trådbundna detektorer eller 32 trådlösa detektorer. Det är inte varken eller, utan de kan samverka i systemet. Endast 433Mhz stöds vilket anses som en mer osäker typ av trådlös kommunikation.

Knappsatser som stöds är LED 5508, LED 5516, LED 5532, LCD 5511, LCD 5500.

Systemet har på ”moder” kortet 2 utgångar som kan styras på olika sätt och användas till en mängd funktioner. Ytterligare strömförsörjningskort med 4 Relä utgångar kan anslutas samt ett utgångs-kort (transistorkort) med 8 utgångar (två av utgångarna är dock samma som två av centralens utgångar). Utöver sirenutgången kan man alltså ha ytterligare 14 funktionsstyrda utgångar- inte illa!

Handhavarmanual till system: Finns här
Handhavarmanual till system med LCD: Finns här
Tillverkarens hemsida finns här

Sökord/fraser: Power832, DSC832, 832, DSC832, manual832, manual 832, DSC 832, Power larm 832, larm 832, Larm DSC 832, Teletec 832, Teletec DSC 832, Manual DSC 832, Manual DSC Power 832, Handavarmanual DSC Power 832, Handhavarmanual Power 832, Larm DSC 832, Larm832, Larm 832, Larm Power 832, manual till inbrottslarm power 832, Manual till inbrottslarm Power DSC 832, Manual till inbrottslarm DSC Power 832.


Sökord/fraser: Power5015, DSC5015, 5015, DSC5015, manual5015, manual 5015, DSC 5015, Power larm 5015, larm 5015, Larm DSC 5015, Teletec 5015, Teletec DSC 5015, Manual DSC 5015, Manual DSC Power 5015, Handavarmanual DSC Power 5015, Handhavarmanual Power 5015, Larm DSC 5015, Larm5015, Larm 5015, Larm Power 5015, manual till inbrottslarm power 5015, Manual till inbrottslarm Power DSC 5015, Manual till inbrottslarm DSC Power 5015.