Behöver du service, reparation på en Power 1616?

Power 1616 är en av de centraler vi arbetat intensivt med under många år och har en gedigen erfarenhet och kunskap av. Vi har skapat rutiner och reservlager för att snabbt kunna ge service i händelse av problem. Tveka inte att höra av dig, oavsett om du är en av våra kunder eller om ni är ny för oss! Kanske har ni tappat bort kontaktuppgifterna till den ursprungliga installatören eller av annan anledning söker ny samarbetspartner.

Släppta versioner av systemet: v. 4.2C och v. 5.4C

Presentation av systemet:

Detta är ett larm för det mindre kontoret eller hemmet. Centralen har 6 sektioner på ”moder” kortet och man kan bygga ut systemet med ett extra adresskort med 8 sektioner (ingångar). Ytterligare max två sektioner kan anslutas på knappsatser (en på vardera knappsats).

Systemet kan delas in i två områden som styrs separat från en till området tillhörande knappsats, manöverenhet eller annan styrning. Annan styrning kan vara styrning via lås i dörren, SMS som skickas eller annan ”yttre förbikopplare”. De senare sätten att styra larm på är inte ett certifierat alternativ, följer alltså inte de normer som gäller för certifieradlika lite som de moderna apparna är att styra larm med!

Systemet har en händelselogg.

Man kan lägga in nästan 50 personliga koder.

Automatisk till och frånkoppling av larmet kan läggas in.

Systemet kan vara ett lokalt larm, ringa en mobiltelefon eller ringa larmcentral, med ett extratillbehör kan systemet även skicka SMS eller mail i händelse av larm.

Systemet är en hybridvariant där både kabelburna och trådlösa komponenter kan kopplas in. Önskas trådlöst så krävs det att man kopplar på en radiomottagare i systemet.

Totalt kan man ha upp till 16 trådbundna detektorer och 16 Trådlösa detektorer. De trådbundna detektorerna kan byta plats med trådlösa enheterna, så max 32 trådlösa detektorer kan då anslutas.

Systemet har på ”moder” kortet 2 utgångar som kan styras på olika sätt och användas till en mängd funktioner. Ytterligare strömförsörjningskort med 4 Relä utgångar kan anslutas samt ett utgångs-kort (transistorkort) med 8 utgångar. Utöver sirenutgången kan man alltså ha ytterligare 14 funktionsstyrda utgångar- inte illa!

Svensk manual: Finns här

Sökord/fraser: Power1616, DSC1616, 1616, DSC1616, manual1616, manual 1616, DSC 1616, Power larm 1616, larm 1616, Larm DSC 1616, Teletec 1616, Teletec DSC 1616, Manual DSC 1616, Manual DSC Power 1616, Handavarmanual DSC Power 1616, Handhavarmanual Power 1616, Larm DSC 1616, Larm1616, Larm 1616, Larm Power 1616, manual till inbrottslarm power 1616, Manual till inbrottslarm Power DSC 1616, Manual till inbrottslarm DSC Power 1616.