Eftersom vi har aktiva serviceavtal som är över 30 år gamla, har vi insett att vi måste få en standardisering både för vår och för våra kunders skull. Förändringar av avtalen har av naturliga orsaker skett löpande under årens lopp, på grund av normer och kvalitetssystem som ändras, men även ändringar i formuleringar som vi strävar efter skall vara tydliga.

På fakturorna framöver kommer vi att hänvisa till denna sida för att ni skall kunna ta del av aktuella villkor för avtalet.

Anläggningsspecifika villkor som är inskrivna under ”annat” eller ”övrigt” i ert avtal, gäller som tidigare.

Har ni frågor kring avtalen, ring eller mejla oss.

Nedan finns en PDF på gällande avtalstext. I och med betalning av fakturan godkänns det avtal som var publicerat vid inbetalningens tidpunkt. Skriv ut och bifoga ert avtal.

Klicka här: Serviceavtal för att öppna dokumentet.

Kontorets ordinarie öppettider är vardagar
8:30 -11:30 och 12:30-16:30, dag före röd dag stänger vi 13:00.

Med vänliga hälsningar

Star Alarm AB