Enkel och tydlig läsare, med tydlig display och talfunktion! Bra för de som kanske inte hör eller ser så bra.

Första gången en person använder sin bricka, bestämmer hen själv koden

Så här enkelt styr man larmet från passagesystemet!

Ge en tillfällig kod till hantverkare eller konsult?

Automatisk aktivering

Ställ tillfälligt upp dörren när leveranserna kommer