Enkel och tydlig läsare, med tydlig display och talfunktion! Bra för de som kanske inte hör eller ser så bra.

 

Första gången en person använder sin bricka, bestämmer hen själv koden

 

Användaren kan enkelt själv ändra sin kod!

 

Ge en tillfällig kod till hantverkare eller konsult?

 

Ställ tillfälligt upp dörren när leveranserna kommer