Nedan finner du kodlås av enklare slag som många gånger kan fungera som ett alternativ till passagesystemen.

NOKEY FORCE

Smidigt kodlås för inner- och ytterdörrar

NoKey force är en serie kodlås som erbjuder snabb och smidig dörrpassage för den som är behörig samtidigt som obehöriga effektivt stängs ute. Kodlåset passar för både inner- och ytterdörrar och är mycket enkelt att montera på exempelvis kontorsdörrar, datarum, arkiv och lager.

NoKey force kan även monteras på villa- eller lägenhetsdörrar och kompletteras då med cylinder och hemma/borta-säker funktion. Alla enheter innehåller handtag (antibakteriella), både på in- och utsidan, och vred i förekommande fall.

Kodlåset använder sig av vanliga AA-batterier som har väldigt lång livslängd – cirka tre år räknat på hundra öppningar om dagen. Ett batteribyte är dessutom väldigt enkelt att göra på egen hand då endast en skruv behöver lossas för att utföra bytet. Enheterna varnar i god tid innan de förbrukat batterierna.

NoKey force bygger på principen att handtaget i normalläge är frikopplat. Men med en giltig kod kopplas handtaget in under en inställbar tid och dörren går att öppna.

NoKey force erbjuds i följande modeller:

NoKey force K01
Denna modell är avsedd för enkla inner- och ytterdörrar och är helt utan cylinder och vred. Genom att slå förvald kod kan man öppna dörren och passera. Utpassage sker direkt genom att handtaget dras ner.

NoKey force K03
Denna modell har vred på insidan och kan monteras på inner- och ytterdörrar där man vill låsa säkert inifrån. Den är exempelvis lämplig för bakdörrar till butiker där man vill slippa nycklar men ändå kunna låsa säkert nattetid. Genom att slå förvald kod kan man öppna dörren och passera. Utpassage sker direkt genom att handtaget dras ner.

NoKey force KC03
Denna modell är utförd med vred på insidan och kan kompletteras med oval eller rund cylinder på utsidan. Även denna passar för exempelvis butiker men kan även sitta på entrédörrar eftersom man kan låsa säkert med cylinder och på så sätt uppnå högre säkerhet. Genom att slå förvald kod kan man öppna dörren och passera. Utpassage sker direkt genom att handtaget dras ner när cylindern är upplåst.

NoKey force KC02
Denna modell är lämplig för villan eller lägenheten och monteras i kombination med godkända rundcylindrar på in- och utsidan av dörren. Modellen innehåller ett litet vred på insidan som används för att låsa och låsa upp. Genom att välja 2000-, 2002- eller 2500-låshus som är godkända så kan man även ställa säkert hemma- och bortaläge. Fördelen är att det alltid är låst när man går ut även om cylinderlåsningen inte används. Genom att slå förvald kod kan man öppna dörren och passera. Utpassage sker direkt genom att handtaget dras ner när cylindern är upplåst.

Installationen sker alltid löpande av våra tekniker eller om ni önskar göra ett försök själva så är det upp till er. Tänk på att garantier kan bli en diskussionsfråga om något görs fel vid installationen. Nedan finner du en video på hur man går till väga.