Har ni behov av mindre markarbeten, exempelvis rördragning mellan fastigheter, i trånga utrymmen eller där man är rädd om marken? Vi har idag möjlighet att med vår 1,8 tons minigrävare på larvfötter utföra arbeten, enligt gällande prislista, eller så kan man själv hyra grävaren med släp. Planerings-, kabel-, och grävskopa medföljer. Vi kan antingen köra ut minigrävaren eller så kommer ni och hämtar den.

Hyra för enheten utan leverans är 3000kr / dygn 1, Dygn 2-9 1000kr/dygn, Dygn 10- > 700kr/dygn. Eventuella skador på grävare eller egendom bekostar och ansvarar kunden för, mindre lackskador debiteras med 200 kr /skada.