I behov av ett larmsystem, en portabel larmväska -NU? -IDAG!

Är det inte för sent på dagen, finns det stora möjligheter att vi kan hjälpa till redan samma dag du ringer in din beställning. Vi försöker alltid att ha ett överskott av väskor. Det finns säkerligen tillgängliga larmväskor att hyra om du behöver en NU.

Fast pris från 4000 exkl. moms beroende på typ av larmväska. Då ingår montering, uppkoppling till larmcentral, anslutning till vaktbolag, åtgärdsskrivning. Vi hämtar givetvis väskan med komponenter när hyresperioden är över.

Väskorna går även att köpa, ni kan då själva välja tillbehör. Ni sparar in kostnaden först efter ca 3,5 år om ni väljer att köpa väskan. Tänk på att en stor del av hyresavgiften är korttidsavtalet vi har med larmcentral och det kommunikations abonnemang som ändå behövs. Vet ni att det är över en längre tid som ni behöver systemet (<24 månader), så meddela detta då det kommer att påverka månadskostnaden i positiv riktning.

Hyra: Minsta debiterbara period är 3 månader. Hyrespriset skiljer sig beroende på hur avancerat system man valt och vilka tjänster man väljer till, fr. 900kr. Ev. ryck av väktare ingår EJ, bara åtgärdsberedskapen. Om ni vill att vaktbolaget skall ha nycklar, tillkommer nyckelhanteringsavgift. i annat fall görs det en yttre rondering.

Vi erbjuder snabba leveranser av larmväskor, kopplade till Lövestad larmcentral eller SäkerhetsCentralen, med väktarutryckning. Främst utförs larmryck av Prosecta AB, Securus Säkerhet AB eller Bevakningsassistans AB vid behov. Systemen kommunicerar via GSM eller GPRS, med eller utan övervakad förbindelse beroende på vilken säkerhetsnivå man vill lägga sig på.

Vi har olika konfigurerade larmväskor för olika behov, normalt ingår 4 IR detektorer, en bråklarmsknapp, en rökdetektor, knappsats i larmväskan, GSM uppringning och inbyggd siren.

I de mer avancerade väskorna ingår också 4 IR detektorer och en rökdetektor (om man säger till i tid – efter konfigureras och är inte med per automatik). Vi har även möjlighet att utöka det trådlösa systemet med repeters och det finns extra knappsats utan kabel som kan sättas upp separat. Det finns mängder med komponenter att koppla på, trådlösa sirener, utomhusdetektorer osv.

Möjlighet med bildverifiering finns, men det ställer högre krav på administration,  programmering och avprovning. Detta debiteras separat och på löpande räkning. Även hyran påverkas då det tillkommer några specialkomponenter.

För snabbaste info om tillgängliga larm- och kameraväskor, ring 08-7228040

Priser är angivna exkl. moms!!