I behov av ett larmsystem, en portabel larmväska -NU? -IDAG!

Är det inte för sent på dagen, finns det stora möjligheter att vi kan hjälpa till redan samma dag om du ringer in din beställning. Vi försöker alltid att ha ett överskott av väskor. Det finns säkerligen tillgängliga larmväskor att hyra om du behöver en NU.

Fast pris från 4500 exkl. moms beroende på typ av larmväska. Då ingår montering, uppkoppling till larmcentral, åtgärdsberedskap vaktbolag, SMS, eller mejl. Vi hämtar givetvis väskan med komponenter när hyresperioden är över.

Väskorna går även att köpa, ni kan då själva välja tillbehör. Ni sparar in kostnaden först efter ca 3,5 år om ni väljer att köpa väskan. Tänk på att en stor del av hyresavgiften är korttidsavtalet vi har med larmcentral och det kommunikations abonnemang som ändå behövs. Vet ni att det är över en längre tid som ni behöver systemet (<18 månader), så meddela detta då det kommer att påverka månadskostnaden i positiv riktning.

Hyra: Minsta debiterbara period är 3 månader. Hyrespriset skiljer sig beroende på hur avancerat system man valt och vilka tjänster man väljer till, från 1000kr/mån. Ev. ryck av väktare ingår EJ, bara åtgärdsberedskap. Om ni vill att vaktbolaget skall ha nycklar, tillkommer nyckelhanteringsavgift. i annat fall görs det en yttre rondering.

Vi erbjuder snabba leveranser av larmväskor, kopplade till Lövestad larmcentral, med väktarutryckning. Främst utförs larmryck av Prosecta AB, Securus Säkerhet AB eller Larmassistans 24 vid behov. Systemen kommunicerar via GPRS, med eller utan övervakad förbindelse beroende på vilken säkerhetsnivå man vill lägga sig på.

Vi har olika konfigurerade larmväskor för olika behov, normalt ingår 1 Magnetkontakt, 3 IR detektorer, en rökdetektor, knappsats i larmväskan, certifierad larmöverföring via GPRS och inbyggd siren.

Vi har även möjlighet att utöka det övervakade området med repeaters och det finns extra knappsats utan kabel som kan sättas upp separat. Det finns mängder med komponenter att koppla på, trådlösa sirener, utomhusdetektorer, bråklarm mm.

För snabbaste info om tillgängliga larm- och kameraväskor, ring 08-7228040

Priser är angivna exkl. moms!!