Kameraövervakning

Behov, Syfte och målsättning?

Vi upplever ofta att det finns ett behov av kameraövervakning, men sällan har man identifierat behovet fullt ut. Är man inte klar med detta är det svårt att ha ett syfte och en målsättning kamerasystemet.

Ett syfte kan vara att visa att man har ett tekniskt övervakningssystem för att förebygga att något stjäls under dagtid, eller att folk håller sig i skinnet och inte börjar bråka på de platser som är övervakade, förebygga inbrott osv.

Men om ”olyckan” är framme eller det händer som man hade behov av att skydda sig emot kommer vi till målsättningen kan vara ex. att ha möjligheten att identifiera en bil med en registreringsplåt, ett ansikte, dokumentera ett händelseförlopp, spåra en tid till en händelse, söka efter något på rätt ställe vid en given tidpunkt osv. Oftast är kommentaren att man vill kunna se vem. Att få en bild av ”vem” är en sak, men att få en så pass bra bild