Mobila tjänster, appar och styrningar av säkerhetsanläggning.

Under 2021 har Star Alarm utfört arbeten med behovs- och säkerhetsanalys, utveckling av tjänst och implementering av rutiner i vår organisation med funktioner i anläggningar som efterfrågats under en tid.

Vi är ganska restriktiva i nya funktioner och ser till att väl arbeta in dem i vår organisation innan vi aktivt börjar arbeta med dem. Anledningen är flera. Vi tar hänsyn till normer som vi följer, våra möjligheter att supportera tjänster, driftsäkerhet och enkelhet.

Det har varit viktigt i ett första led att hitta en lösning som inte är märkesberoende. Alltså en lösning som kan appliceras på flera olika typer av system och tillverkare. Har man en äldre anläggning skall tjänsten även kunna nyttjas i det systemet likaså i moderna anläggningar.

År 2021/22 lanserar vi Eagle Eye i vårt utbud som är en tilläggstjänst till våra larmkommunikationsavtal. Vi har delat upp tjänsten i två olika delar.

Eagle Eye Light kommer vi att kunna administrera och starta upp från distans, under förutsättning att kunden har en centralapparat som har stöd för fjärrservice samt har tjänsten aktiv i sin anläggning. Det har de flesta av våra anläggningar om man tittar tillbaka 15-20 år. Dock kan vissa äldre anläggningar behöva investera i en ny certifierad larmöverföringsenhet.
Tjänsten har en uppstartsavgift, som beror lite på antalet applikationer som skall kopplas samt vilka typer av push notiser som är intressanta att få upp och som skall loggas. mer eller mindre omfattande administration, men ca 700 – 1500kr exkl. moms/applikation max 5 applikationer.
Här ingår: Applikation med inloggningsuppgifter, möjlighet att få push notiser vid registrering av händelser i larmsystemet samt tillgång till logg.

Eagle Eye Premium, kommer utöver light versionen ha tillgång till 4 olika funktions styrningar samt status kontroll av larmsändaren. För denna tjänst krävs det att vi bygger in funktionerna på plats. Funktioner kan i detta sammanhang handla om styrning av larmet, styrning av belysning, sirener, pumpar, värme, vattenlås m.m. bara fantasin sätter gränsen. – Funktionen är inte godkänd i certifierade system!

Att tänka på är när telefonen byts, måste vi utföra en ändring i tjänsten. Alla ändringar i tjänsten medföljer en administrativ avgift. Detta är en del av säkerheten kring applikationen.

Eagle Eye tjänsterna är beroende av access till tredje parts kommunikationsplattform. Star Alarm är en ren förmedlare av tjänsten som efter att den implementerats inte har någon inverkan eller påverkan av driften. Star Alarm kan inte ställas till svars för utebliven funktionalitet. Felanmälan sker dock alltid till Star Alarm som i sin tur anmäler felen till aktuell aktör. Plattformen ägs av Sveriges största aktör inom kommunikationslösningar Addsecure, via bolaget Dualtech IT AB. Vi är trygga med att rekommendera funktionaliteten under rådande omständigheter.

Vi är alltid restriktiva i att använda funktioner man kanske inte har någon nytta av. Applikationer i all ära, men driftsäkerhet och säkerhetstänket skall alltid gå i första ledet. Så fort man börjar styra saker skall man vara medveten om att det alltid finns potentiella risker. Antingen av ren teknisk natur, men även element som kanske har annat än rent mjöl i påsen. Allt ansvar vilar på individen när en mobilapplikation kopplas in. Tjänsten är en tredjepartstjänst och Star Alarm har inget ansvar för varken tjänsten, funktionen eller eventuella skador som kan tänkas uppkomma. Star Alarm AB administrerar och förmedlar rättigheten till tjänsten. Star Alarm finns alltid tillgänglig för dialog kring frågor som berör tjänsten och

P.S. Eagle Eye Light är en tjänst som saknar möjlighet till att påverka systemet negativt, då det är en helt passiv tjänst. D.S.