2G/3G nätet kommer att fasas ut – Tiden går fort!

Star Alarm AB har som många andra levererat certifierade lösningar för larmöverföring under många år. Vi arbetar ständigt med att hänga med i tekniken för att säkerställa funktion, hålla högt ställda krav och alltid försöka se det långa perspektivet. På grund av den digitaliserade miljön vi befinner oss i skapas ständigt nya behov och utvecklingen går hela tiden mot att använda mer data. Det ställs allt högre krav på mängden databitar som skall kunna flyttas mellan enheter på kort tid. 4G och 5G kommer att vara en del av lösningen under en överskådlig tid framåt. 2G och 3G fasas då ut till förmån för 4G och 5G nätet.

På grund av nya normer, de höjda priserna på analoga abonnemangen (kopparnätet) och sen (många år tillbaka) det påbörjade arbetet med att succesivt lägga ned kopparnätet har 2G/3G sändare monterats. Dessa sändare måste alltså uppdateras med sändare som har stöd för 4G för att även framöver kunna ha en fungerande överföring.

Star Alarm AB kommer att arbeta aktivt för att byta dessa sändare i god tid. Detta är vår första insats för att börja informera om vad som komma skall.

Kunder med serviceavtal kommer att bli underrättade i god tid inför utfasningen.  

Kunder som saknar serviceavtal, kommer vi försöka nå vid tillfälle. Vi har dock ingen skyldighet och kanske inte heller resurserna att följa upp att informationen verkligen når fram till alla dessa kunder.

Nedan följer en samling av information kring tjänster som berör 2G och 3G nätens utfasning. Det följer även lite eftertext längst ned.

__________________________________________________________________________________________________

Dags att förbereda Sverige för övergången från 2G och 3G

Digitaliseringen är en central del av samhällsutvecklingen som möjliggör en tillgänglig och modern välfärd, en konkurrenskraftig industri och en hållbar utveckling. För att dra nytta av digitaliseringens möjligheter krävs moderna och säkra kommunikationsnät bl.a. genom utbyggnad av mobilnät baserade på 4G, 5G och andra trådlösa tekniker som Wifi, LoRaWAN, Sigfox och BLE. För att göra plats för de nya teknikerna krävs att vi fasar ut äldre tekniker som 2G- och 3G-näten på ett ansvarfullt sätt. 2G och 3G används idag runt om i hela Sverige för allt från telefoni och bredband till uppkoppling av samhällskritiska funktioner och olika industritillämpningar (ofta kallat IoT eller m2m).

För att säkerställa en effektiv övergång, utan risk för avbrott i viktiga samhällsfunktioner och där alla användare får en ny lösning, krävs god framförhållning och en bred samverkan.Telekområdet inom IT&Telekomföretagen har tagit fram ett dokument för att ge en övergripande bild av branschens nuvarande syn på övergången från 2G och 3G till nya moderna kommunikationslösningar i Sverige. Genom att tidigt informera kommuner, regioner, myndigheter, företag och konsumenter hoppas vi kunna bidra till en utveckling där vi gemensamt kan nyttja övergången till att driva en ansvarfull digitalisering.

Källa: IT&Telekomföretagen: https://www.itot.se/2020/10/dags-att-forbereda-sverige-for-overgangen-fran-2g-och-3g/

__________________________________________________________________________________________________

Nu påbörjar Telia utfasningen av 3G nätet

Det digitala samhället kräver snabba nät med hög kapacitet för att leverera moderna tjänster och en bra kundupplevelse. För att ge ännu mer plats åt nya högpresterande 5G-nät och uppdaterade 4G-nät påbörjas nu utfasningen av det gamla 3G-nätet. Ambitionen är att all användning ska vara överflyttad till nya moderna nät i slutet av 2023.

Telia miljardsatsar på utbyggnaden av 5G och uppdaterade 4G-nät som kan leverera moderna och krävande tjänster. När arbetet är klart kommer 5G-nätet, precis som 4G-nätet, att täcka mer än 90 % av Sveriges yta och nå 99 % av befolkningen. Satsningen innebär också att kapaciteten i 4G-nätet fördubblas och att nya mobilmaster byggs.
  
För att få plats med allt det nya påbörjas utfasningen av det gamla 3G-nätet som används allt mindre. Tillverkarna slutar att utveckla de gamla teknikerna och i förlängningen blir det svårt att få tag i utrustning och reservdelar. Ny teknik är också mer miljövänlig. Ett modernt 5G-nät är fem gånger mer energieffektivt än äldre generationers nät.
 
För att garantera en säker och kontrollerad övergång görs utfasningen successivt och parallellt med att kunder flyttas över till 4G och 5G. Ambitionen är att utfasningen av 3G-nätet ska vara klar i slutet av 2023 och 2G-nätet i slutet av 2025. 

Källa Telia: https://www.telia.se/privat/om/5g/nu-borjar-utfasningen-av-3g-natet

__________________________________________________________________________________________________

Nedstängningen av 2G och 3G

Digitaliseringen kräver moderna och säkra kommunikationsnät baserade på 4G, 5G och andra trådlösa tekniker. För att göra plats för den nya tekniken, krävs det att äldre teknik som 2G- och 3G-nätet fasas ut. Nu har Telia påbörjat nedstängningen av sina 2G- och 3G-nät i Sverige och resterande operatörer förväntas följa efter.

Varför kommer 2G- och 3G-nätet släckas?

Med nyare och modernare teknik sjunker efterfrågan på äldre nät som 2G och 3G. Dagens konsumenter kräver mer mer data och högre hastigheter, vilket innebär att mer och mer av trafiken flyttas från 2G och 3G över till 4G. Med anledning av detta planerar operatörerna att stänga ner äldre nät för att kunna återanvända sitt spektrum till 4G, och i förlängningen även till 5G.

När sker nedstängningen?

I Sverige har Telia påbörjat sin utfasning av 3G-nätet med ambition om att vara klara i slutet av 2023. De planerar att stänga ner 2G-nätet i slutet av 2025.

Man bör vara förberedd på liknande tidsplaner från andra operatörer. Licenserna från PTS för GSM (2G) går ut först 2025, därför är det osannolikt att någon operatör stänger ner sitt 2G-nät innan dess. Men exakt hur länge 2G- och 3G-näten lever kvar i Sverige kommer sannolikt variera beroende på operatör och läge.

Många andra länder har redan kommit längre i utfasningen av de äldre nätet och flera har redan stängt ner sina nät till förmån för 4G.

Vilket mobilnät släcks först?

Telia släcker sitt 3G-nät före 2G-nätet, och det är mest sannolikt att övriga operatörer gör detsamma. Så har det sett ut i de flesta länder där man har påbörjat nedstängningen och det beror på att 3G fyller en begränsad funktion när vi har både 2G och 4G. 2G-nätet används nämligen i större utsträckning för IOT och fyller fortfarande ett behov för Machine-to-machine (M2M) som inte är i behov av stora datamängder. Nyare M2M produkter som kommer ut på marknaden har i allt större utsträckning stöd för 4G istället.

Varför vill man redan idag övergå mer till 4G-nätet?

4G-nätet har blivit en dominerande teknik eftersom det ger bättre täckning och prestanda för konsumenterna. Dessutom är det mer kostnadseffektivt att använda för mobiloperatörer och har bättre kapacitet för att hantera ökningen av uppkopplade enheter.

Vad behöver jag tänka på inför nedstängningen av 2G- och 3G-nätet?

Idag används fortfarande äldre enheter som saknar stöd för 4G överallt i samhället. Det gäller till exempel många larmterminaler och larmsändare som fyller en viktig och avgörande funktion. Vid en nedstängning av de äldre näten skulle det innebära att dessa inte längre skickar larm till larmmottagarna. Därför är det viktigt att alla enheter som saknar stöd för 4G byts ut i god tid.

Som företag, kommun, region eller annan organisation med IOT-lösningar som baseras på 2G och 3G bör man redan idag se över sin plan inför framtidens skifte, och ha utfasningen i åtanke när man implementerar nya lösningar.

Vi rekommenderar att du redan nu kontaktar AddSecure för att göra en plan för din migration.

Källa Addsecure: https://www.addsecure.se/nar-stangs-2g-och-3g-naten-i-sverige/

__________________________________________________________________________________________________

Är du redo för utfasningen av 2G och 3G?

  • oktober 12, 2021

Inom de kommande fem åren kommer 2G- och 3G-näten att fasas ut för att till slut helt tas bort, någonting som kommer att påverka både företag och konsumenter om teknik inte byts ut i tid.

2G och 3G används idag runt om i hela Sverige för allt från telefoni och bredband till uppkoppling av samhälls- eller företagskritiska funktioner och industritillämpningar. Det finns idag till exempel trygghetstelefoner, larm och kamerabevakningslösningar som fortfarande är beroende av 2G och 3G, och för att säkerställa en effektiv övergång, utan risk för avbrott i viktiga samhällsfunktioner och där alla användare får en ny lösning, krävs god framförhållning.

Eftersom det är av stor vikt att företag har kunskap om övergången och på så sätt kan byta ut gamla teknik- och kommunikationslösningar och kontakta berörda kunder i tid så lyfter nu SäkerhetsBranschen frågan till våra medlemmar och övriga företag i branschen.

När sker övergången?

Vi är mitt uppe i övergången och allt färre användare och allt mindre trafik går via 2G- och 3G-näten. Ersättningsprodukterna till 2G och 3G finns redan på plats men den slutliga stängningen av 2G och 3G-näten bestäms av utvecklingen på marknaden. Hur länge 2G- och 3G-näten lever kvar kommer sannolikt att variera både mellan operatörer och geografiskt inom Sverige. I de flesta länder i Europa där man har påbörjat nedstängningen har man börjat med 3G-näten eftersom 2G-näten i större utsträckning används för IoT. De länder som har presenterat planer för nedstängning har angett att 3G kommer stängas inom ca 3 år och 2G inom 5 år.

Varför sker övergången?

När allt fler konsumenter och företag använder mer moderna tekniker sjunker snabbt användningen och efterfrågan på äldre generationer nät som 2G och 3G. Det här sker även internationellt och tillverkarna har redan slutat att utveckla de gamla teknikerna. I förlängningen kommer det därför bli svårt att få tag i utrustning och reservdelar.

Digitaliseringen har enorm potential att bidra till ett mer klimatsmart samhälle. Samtidigt måste vi säkerställa att den digitala infrastrukturen minimerar sin egen miljöpåverkan. Att successivt stänga ner gamla nät som har hög energiförbrukning och flytta användare och trafik till moderna och mer energieffektiva lösningar är en viktig del av en hållbar digitalisering.

För att kunna erbjuda trådlösa tjänster med hög kapacitet i hela Sverige krävs stora mängder frekvensutrymme. Utrymme som idag är en bristvara. Genom att fasa ut gamla nät frigörs frekvensutrymme för moderna och mer effektiva lösningar.

Vad kan jag själv göra?

  • Identifiera om och hur ni använder 3G och 2G och vilken typ av utrustning ni använder, exempelvis om den redan klarar 4G/VoLTE.
  • Kontakta er operatör eller leverantör av lösningar för att föra en dialog om när ni måste migrera lösningar som använder 2G/3G och hur ni på bästa sätt migrerar
  • Se över era behov för att säkerställa att ni migrerar till de lösningar som bäst uppfyller era behov. Det finns flera olika lösningar med 4G/5G men även andra alternativ som kan passa era behov

Läs gärna mer i IT&Telekomföretagens skrift där du får mer information om hur och varför övergången sker samt vad ni som företag kan göra för att underlätta övergången för just er.

Källa Säkerhetsbranschen: https://sakerhetsbranschen.se/ar-du-redo-for-utfasningen-av-2g-och-3g/

uppdaterad 2021-10-13

__________________________________________________________________________________________________

Lite efterord:

3G nätet kommer som det ser ut nu, att fasas ut redan under slutet av 2023, men 2G nätet ligger kvar en tid till, i teorin tom 2025-12-31, då alla licenser för 2G går ut. De applikationer vi har ute hos kunder är inte beroende av 3G förutsatt att det finns 2G täckning. 2G är ett nät som generellt har större täckning än vad 3G har.

Vad som verkligen händer den dagen 3G nätet går ned visar sig först den dagen. Det är många enheter som då tvingas över till 2G nätet, i vissa fall kan säkert en kombination med sämre täckning och högre belastning påverka kommunikationen negativt.

Alla våra m2m moduler som är kopplade mot larmcentral har någon form av övervakning. Blir det problem kommer larmcentralen att höra av sig.

För de med mottagning till egna mobiltelefoner i form av mejl eller SMS måste de själva ansvara för att testa sin kommunikation. Finns det serviceavtal, kommer vi naturligtvis att prova av detta vid revision. Aktuell status kan beställas till en kostnad av 300kr exkl. moms. Beställningen görs under kontorstid.

Vi rekommenderar att man i god tid beställer en uppgradering av sin enhet för att dels säkra 3G nedstängningen, dels kan det finnas risk för att vi inte hinner med… ”ketchup effekten” om alla väntar in i det sista. Beställer man uppgraderingen vid revision så blir det av naturliga skäl billigare, då flera moment ingår både vid revision och driftsättning av den nya enheten (inte minst ingår ju framkörning i revisionen!).

Star Alarm AB 2021-03-15
uppdaterad 2021-10-13 (Säkerhetsbranschens info)