Övervakad larmöverföring

PSTN, IP, ADSL, Fiber, ISDN, GPRS, GSM, 3G, 4G, SMS, MMS, M2M, Mejl, Radio, RBS osv…

Många tekniker och förkortningar för kommunikation och dataöverföring finns. Vi går inte in på alla utan gör det lätt för oss..

PSTN (Public Switched Telephone Network) eller vanlig analog telelinje, den som alla förr hade hemma när man skulle ringa någon. Den ledningen har installatörer av larmanläggningar använt sig av i år tionden, kostar ju inget extra, då man redan har den!

Nu sägs fler och fler analoga abonnemang upp och befintliga system slutar då att kommunicera med larmcentralen. Vem tänker på att larmet är kopplat på telelinjen? Inte många faktiskt. Många säljare av bredbands abonnemang eller IP telefoni lösningar glömmer fråga eller informera om ev. problem. Tänk på att kommunikationen går ned vid ett strömavbrott, om ex. en router saknar ström.

Lugn! Det finns certifierade lösningar som kan kopplas in i larmanläggningen, som inte är beroende av vad ni hittar på med telelinjen, vilket bredbandsbolag ni använder eller vilka nymodigheter ni nu vill prova på.

Det bästa är att larmöverföringen nu också övervakas! Inte som tidigare när man använde telelinjen, där man bara lokalt på platsen kunde se om telelinjen var borta.

Vi har sedan flera år tillbaka ett samarbete med Addsecure (f.d. Safetel & Multicom) som tillhandahåller certifierade produkter och lösningar som löser alla våra kommunikationsproblem!

Deras produkter hottar lätt upp din gamla anläggning till en toppmodern larmöverförings spruta. som skickar larmen via GPRS eller om man så vill både GPRS och det lokala nätverket för att höja säkerheten ytterligare. Övervakningen av sändaren sker efter den larmöverföringsklass man önskar. Högre säkerhet genererar i högre månadsavgifter. Vilken nivå man skall lägga sig på tar man enklast en dialog med oss om.