Larmcentral

Vi binder inte upp dig till en larmcentral för att få provision eller kickback!
Vi anser att ni som kund skall kunna välja vilken larmcentral som passar er bäst. Ni kan t.ex. samarbeta med larmcentralen ni tidigare engagerat eller välja en som ligger nära rent geografiskt. Har ni ett upparbetat förtroende för ett vaktbolag kan de sköta ex. larmutryckningar.

Vi kan rådfrågas när besluten tas och vi håller en objektiv hållning i dessa frågor. Vi står för flexibilitet på era villkor!  Här följer de larmcentraler vi idag har ett bra samarbete med.  Om ni vill samarbeta med en larmcentral som inte finns här, löser vi säkert det med!

Ring endast på dessa nummer om ni LÖST UT ETT LARM! och skall återkalla larmet eller behöver ta kontakt med larmbordet/operatörerna av annan anledning. Vill ni ha kontakt med deras kund tjänst, se numret inom parantes.

Klicka på namnet så kommer du till deras hemsida för mer information

Lövestad Larmcentral:
Tel. 08-242525
(Kundtjänst: 08-242525)

Rapid Larmcentral:
Tel. 08-56420200
(Kundtjänst: 08-56420214)

Securitas Alert Services:
Tel. 010-4706990
(Kundtjänst: 0771-280000)

Tempest Security Larmcentral AB (f.d. Falck Larmcentral):
Tel. 020-380380
(Kundtjänst: 08-7316970 – snabbval 3)

Avarn Security (Sammanslagning Nokas och Avarn):
Tel. 010-2109000
(Kundtjänst: 010-2109400 – snabbval 3)

Westra Security AB):
Tel. 010-1455950
(Kundtjänst frågor, ring Star Alarm på 08-7228040)

SäkerhetsCentralen:
Tel. 010-550 20 00
(Kundtjänst:010-550 20 00)

SOS Alarm AB:
Tel. 08-4542480
(Kundtjänst: 0771-505100)

Södertörns Brandförsvarsförbund:
Tel. 08-7212200
(Kundtjänst: 08-7212380)

Vi kan konsulteras gällande åtgärdsinstruktioner, då dessa kan upplevas svåra att sätta sig in i. Det kan behövas god kännedom om vad den egna larmanläggning kan skicka iväg för olika typer av larmmeddelanden, hur larmcentralen fungerar, och hur man kan tänka för att undvika onödiga utryckningar. Det är samtidigt viktigt att en utryckning verkligen sker när det gäller. Olika åtgärder för olika företag, privatpersoner och behov. Hur anläggningen är utformad är också av hög vikt vid när åtgärdsinstruktioner skrivs.

Skrivning av åtgärdsinstruktioner är en tilläggstjänst som uppskattas av många, men ingår om larmförmedlingsavtal tecknas via oss (detta avtal kan idag bara tecknas mot Lövestad Larmcentral och Avarn Security).

Kvaliteten på åtgärdsinstruktionerna är varierande mellan olika larmcentraler, vi kan inte gå i god för larmcentralernas rutiner. Ibland kommer bara standard instruktioner per brev, utan att man känner till alla aspekter kring anläggningen.

Om ryck av väktare ingår, kan det finns en större benägenhet att hålla ner utryckningarna på olika sätt, eftersom det blir en kostnad för larmcentralen/vaktbolaget. Tar man betalt för utryckningar kanske det finns högre benägenhet att skriva åtgärder som gynnar utryckningar. Att alltid hålla en objektiv hållning i ett vinstdrivande företag kan inte vara lätt. Vi säkrar upp med objektiva instruktioner på era villkor.

Här finner du exempel på våra åtgärdsinstruktioner (Lösenord lämnas ut om ni ringer in till kontoret 08-7228040).