Tjänsten är inte till för att identifiera fel som är aktuella, utan för att i efterhand kunna följa upp om man haft problem med sin kommunikation.

2021-10-26 – 05:00 2G och 3G näten har återhämtat sig. Stabilitet och funktion övervakas. Tekniska åtgärder kontrolleras och följs upp.
2021-10-26 – 02:30 4G är helt återställt, 2G och 3G nätet ha fortfarande vissa problem och tekniska arbeten pågår och näten övervakas
2021-10-25 – 18:00 Flertalet tjänster har kommit igång, meddelar Sierra Wireless.
2021-10-25 – 15:44 Tekniker har identifierat felet och arbetar med att lösa problemen.
2021-10-25 – 14:45 Sierra Wireless har noterat störningar på vissa servrar och tjänster, felsökning pågår.

2021-03-25 – 01:04 Felet med GPRS-nätet är åtgärdat, felet var inte lokalt, utan berörde vissa stationer/vissa kunder


2021-03-24 – EM/kväll Identifierat att GPRS nätet låg nere för ett par kunder.


2021-03-08 – Felet avhjälpt, nya rutiner införda för att undvika blockering av utgående mejl.


2021-03-07 – Kunder med mejl funktion, saknar meddelanden


2020-10-01 – Fel avhjälpt och berörde ca 1% av användarna av tjänsten och var ej bundet till en geografisk plats.


2020-09-30 – Problem har identifierats med några sändare som är kopplade mot ett nätverk hos mobiloperatör.