Tjänsten är inte till för att identifiera fel som är aktuella, utan för att i efterhand kunna följa upp om man haft problem med sin kommunikation.

2024-06-17 – 19:27 Samtliga tjänster är återställda, nätet har full funktion och felen anses avhjälpta.
2024-06-17 – 15:35 De flesta abonnenter har fått tillbaka kommunikation
2024-06-17 – 13:44 Störningar registrerade, felsökning pågår

2023-08-20 – 18:18 Nätet har återfått normal drift. Felet anses vara åtgärdat.
2023-08-20 – 16:24 Korrigerande åtgärder visar på normal drift, status övervakas kontinuerligt.
2023-08-20 – 13:37 Förbättringar märks, vissa problem kvarstår.
2023-08-20 – 12:30 Orsaken identifierad och åtgärder vidtags
2023-08-20 – 04:32 12:38 Felsökning pågår för fullt och roten till problemet analyseras
2023-08-19 – 18:46 Problem med dataöverföring hos vissa abonnenter har noterats

2023-03-19 – Ett schemalagt arbete med uppgraderingar var planerat till den 20 mars. Något orsakade dock störningar hos en handfull kunder redan den 19 mars. Arbetet med uppgraderingen var klar sent den 20 mars vilket orsakat störningar under dagen på GPRS överföringen. Efter klar rapport, har kunder med rapporterade störningar har fått feedback på att deras sändare är uppe och kommunicerar.

2023-02-06 – 00:02 Nätet är i stadigt och full funktionalitet – Problemet anses löst.
2023-02-06 – 21:46 Nätet är nu fullt återställt och stabiliteten ser god ut.
2023-02-06 – 20:45 Man har börjat notera påtaglig anslutning till nätet av enheter.
2023-02-06 – 19:28 Korrigerande åtgärder vidtagna viss återhämtning, nätet ostabilt.
2023-02-06 – 18:10 Problemet hittat i en av huvudservrarna – Åtgärder är vidtagna.
2023-02-06 – 17:10 Man börjar se viss förbättring och påverkade servrar återställs.
2023-02-06 – 13:47 Någon typ av IP provider påverkad och felsökning pågår.
2023-02-06 – 12:38 Felsökning pågår för fullt och roten till problemet analyseras.
2023-02-06 – 11:40 Omfattande störningar i 3G och 4G trafik, felsökning påbörjad.

2022-08-16 – 10:21 Inga ytterligare störningar. Felet anses vara åtgärdat.
2022-08-16 – 07:15 Korrigerande åtgärder visar på normal drift, trafik övervakas noga.
2022-08-16 – 03:20 Förbättringar märks, vissa problem kvarstår.
2022-08-16 – 00:10 Orsaken identifierad och åtgärder vidtags.
2022-08-15 – 20:21 Utöver data är även SMS och tal påverkat av felet, felsökning pågår.
2022-08-15 – 18:47 Problem med dataöverföring hos vissa abonnenter har noterats.

2022-08-09 – 20:42 Inga ytterligare störningar, felet anses vara åtgärdat.
2022-08-09 – 19:38 Drift och funktion övervakas, för att se att åtgärderna gett effekt.
2022-08-09 – 17:07 Man har nu hittat ”grundorsaken” till felen och åtgärdat dem.
2022-08-09 – 13:18 Problemet med mobildata har identifierats igen, felsökning startad.

2022-08-08 – 00:30 Inga ytterligare störningar, felet anses vara åtgärdat.
2022-08-08 – 23:27 Felen är avhjälpta. Drift och funktion övervakas noga.
2022-08-08 – 22:41 Orsak troligen lokaliserat och åtgärder har vidtagits.
2022-08-08 – 19:29 Felsökning utökad och omfattningen av problemen utreds.
2022-08-08 – 18:13 Problem med överföringstjänster på olika geografiska platser är identifierade.

2022-04-22 – 00:36 Inga ytterligare störningar kan observeras och felet anses åtgärdat enligt Sierra Wireless.
2022-04-21 – 23:14 Felen är avhjälpta och man övervakar driften mer detaljerat för att säkerställa funktion.
2022-04-21 – 21:54 Felsökning pågår och man har vidtagit vissa åtgärder för att minimera driftfelen.
2022-04-21 – 19:12 Problem med överföringstjänster på olika geografiska platser är identifierade. Rör ett 20-tal kunder. Efter logganalys, avbrotten har varat mellan 30 sek till 30 minuter, och bara drabbat respektive kund en gång.

2021-10-26 – 05:00 2G och 3G näten har återhämtat sig. Stabilitet och funktion övervakas. Tekniska åtgärder kontrolleras och följs upp.
2021-10-26 – 02:30 4G är helt återställt, 2G och 3G nätet ha fortfarande vissa problem och tekniska arbeten pågår och näten övervakas
2021-10-25 – 18:00 Flertalet tjänster har kommit igång, meddelar Sierra Wireless.
2021-10-25 – 15:44 Tekniker har identifierat felet och arbetar med att lösa problemen.
2021-10-25 – 14:45 Sierra Wireless har noterat störningar på vissa servrar och tjänster, felsökning pågår.

2021-03-25 – 01:04 Felet med GPRS-nätet är åtgärdat, felet var inte lokalt, utan berörde vissa stationer/vissa kunder
2021-03-24 – EM/kväll Identifierat att GPRS nätet låg nere för ett par kunder.


2021-03-08 – Felet avhjälpt, nya rutiner införda för att undvika blockering av utgående mejl.
2021-03-07 – Kunder med mejl funktion, saknar meddelanden


2020-10-01 – Fel avhjälpt och berörde ca 1% av användarna av tjänsten och var ej bundet till en geografisk plats.


2020-09-30 – Problem har identifierats med några sändare som är kopplade mot ett nätverk hos mobiloperatör.