2020-10-01 – Fel avhjälpt och berörde ca 1% av användarna av tjänsten och var ej bundet till en geografisk plats.
2020-09-30 – Problem har identifierats med några sändare som är kopplade mot ett nätverk hos mobiloperatör.