2021-03-25 – 01:04 Felet med GPRSnätet är åtgärdat, felet var inte lokalt, utan berörde vissa stationer/vissa kunder
2021-03-24 – EM/kväll Identifierat att GPRS nätet låg nere för ett par kunder.
2021-03-08 – Felet avhjälpt, nya rutiner införda för att undvika blockering av utgående mejl.
2021-03-07 – Kunder med mejlfunktion, saknar meddelanden
2020-10-01 – Fel avhjälpt och berörde ca 1% av användarna av tjänsten och var ej bundet till en geografisk plats.
2020-09-30 – Problem har identifierats med några sändare som är kopplade mot ett nätverk hos mobiloperatör.