Tjänsten är inte till för att identifiera fel som är aktuella, utan för att i efterhand kunna följa upp om man haft problem med sin kommunikation.

2022-08-16 – 10:21 Inga ytterligare störningar. Felet anses vara åtgärdat.
2022-08-16 – 07:15 Korrigerande åtgärder visar på normal drift, trafik övervakas noga.
2022-08-16 – 03:20 Förbättringar märks, vissa problem kvarstår.
2022-08-16 – 00:10 Orsaken identifierad och åtgärder vidtags.
2022-08-15 – 20:21 Utöver data är även SMS och tal påverkat av felet, felsökning pågår.
2022-08-15 – 18:47 Problem med dataöverföring hos vissa abonnenter har noterats.

2022-08-09 – 20:42 Inga ytterligare störningar, felet anses vara åtgärdat.
2022-08-09 – 19:38 Drift och funktion övervakas, för att se att åtgärderna gett effekt.
2022-08-09 – 17:07 Man har nu hittat ”grundorsaken” till felen och åtgärdat dem.
2022-08-09 – 13:18 Problemet med mobildata har identifierats igen, felsökning startad.

2022-08-08 – 00:30 Inga ytterligare störningar, felet anses vara åtgärdat.
2022-08-08 – 23:27 Felen är avhjälpta. Drift och funktion övervakas noga.
2022-08-08 – 22:41 Orsak troligen lokaliserat och åtgärder har vidtagits.
2022-08-08 – 19:29 Felsökning utökad och omfattningen av problemen utreds.
2022-08-08 – 18:13 Problem med överföringstjänster på olika geografiska platser är identifierade.

2022-04-22 – 00:36 Inga ytterligare störningar kan observeras och felet anses åtgärdat enligt Sierra Wireless.
2022-04-21 – 23:14 Felen är avhjälpta och man övervakar driften mer detaljerat för att säkerställa funktion.
2022-04-21 – 21:54 Felsökning pågår och man har vidtagit vissa åtgärder för att minimera driftfelen.
2022-04-21 – 19:12 Problem med överföringstjänster på olika geografiska platser är identifierade. Rör ett 20-tal kunder. Efter logganalys, avbrotten har varat mellan 30 sek till 30 minuter, och bara drabbat respektive kund en gång.

2021-10-26 – 05:00 2G och 3G näten har återhämtat sig. Stabilitet och funktion övervakas. Tekniska åtgärder kontrolleras och följs upp.
2021-10-26 – 02:30 4G är helt återställt, 2G och 3G nätet ha fortfarande vissa problem och tekniska arbeten pågår och näten övervakas
2021-10-25 – 18:00 Flertalet tjänster har kommit igång, meddelar Sierra Wireless.
2021-10-25 – 15:44 Tekniker har identifierat felet och arbetar med att lösa problemen.
2021-10-25 – 14:45 Sierra Wireless har noterat störningar på vissa servrar och tjänster, felsökning pågår.

2021-03-25 – 01:04 Felet med GPRS-nätet är åtgärdat, felet var inte lokalt, utan berörde vissa stationer/vissa kunder
2021-03-24 – EM/kväll Identifierat att GPRS nätet låg nere för ett par kunder.


2021-03-08 – Felet avhjälpt, nya rutiner införda för att undvika blockering av utgående mejl.
2021-03-07 – Kunder med mejl funktion, saknar meddelanden


2020-10-01 – Fel avhjälpt och berörde ca 1% av användarna av tjänsten och var ej bundet till en geografisk plats.


2020-09-30 – Problem har identifierats med några sändare som är kopplade mot ett nätverk hos mobiloperatör.