Jour 24/7

För avtalskunder ingår kostnadsfri telefonsupport.Jour systerM

Via vårt växelnummer blir ni hänvisade till vår jourverksamhet, här får ni hjälp med att lösa akuta problem på ett eller annat sätt. Vi kan även boka upp besök för att vi skall kunna åtgärda felen på plats så snart det går.

Att ha ett serviceavtal är alltid en trygghet för kunden, att när som helst kunna ringa.

Saknas gällande serviceavtal debiteras ersättning för teknisk support (utanför kontorstid). Varje påbörjat ärende debiteras minst en timmes ordinarie timpris.

Vid mindre akuta situationer kan ni istället skicka e-post till support @ staralarm.se. Lämna ditt telefonnummer och beskriv kort vad ni behöver hjälp med. Vi kontaktar er nästkommande vardag.

Här är det fritt att meddela sig, avtalskund eller inte. Även ni som inte har en installatör eller kontakt att vända er till är välkomna.

Vi  kan då bättre planera dagen så att ni kan få rätt typ av support. Meddela även om det är någon tid som inte passar att vi kommer till er på.

 

 

Vår jour uppfyller minst normerna för SSF 1015:3 6.5, larmklass 2.