Jour 24/7

För avtalskunder ingår kostnadsfri telefonsupport.Jour systerM

Via vårt växelnummer blir ni hänvisade till vår jourverksamhet, där ca 99% av alla supportärenden får en lösning. Kvarstår problemet kan Star Alarm efter överenskommelse skicka ut en tekniker, enligt gällande prislista. Resor och O.B. tillägg tillkommer alltid utöver startavgift jour. Även resor till kontor eller lager debiteras under jourtid om det är nödvändigt. Vid ev. garanti anspråk, krediteras ordinarie timdebitering.

Att ha ett serviceavtal är alltid en trygghet för kunden, att när som helst kunna ringa.

Saknas gällande serviceavtal debiteras ersättning för teknisk support (utanför kontorstid). Varje påbörjat ärende debiteras med minst en timmes ordinarie timpris.

Vid mindre akuta situationer kan ni istället skicka e-post till support @ staralarm.se. Lämna ditt telefonnummer och beskriv kort vad ni behöver hjälp med. Vi kontaktar er nästkommande vardag.

Här är det fritt att meddela sig, avtalskund eller inte. Även ni som inte har en installatör eller kontakt är välkomna.

Vi  kan då bättre planera dagen så att ni kan få rätt typ av support. Meddela även om det är någon tid som inte passar att vi kommer till er på.

Nya jourdekalen