inbrottslarm dekalInstallera inbrottslarm!

Att investera i ett inbrottslarm är idag en självklarhet hos många. Det är en naturlig del av skyddet för företaget. Välj alltid system som är certifierade och följer standardiserade normer! 

Inbrott betyder mer än att göra en ekonomisk förlust. Det tar tid att städa upp efter ett inbrott. Det är dyrt och tidsödande att skaffa fram nya datorer, återställa arbetsmiljö och uppbackad data. Många känner även obehagskänslor.

Alltid är det något som saknas och det kan ta lång tid innan skadorna repareras fullt ut. Visst är det främsta syftet med inbrottslarm att förebygga inbrott, men skulle det trots allt inträffa gäller det också att minimera skadorna. Vår erfarenhet visar på, att ett inbrott bara varar i någon minut eller två efter att larmet utlösts!

Vi levererar inbrottslarm till både privatpersoner och företag. Vår kundkrets består huvudsakligen av mindre och medelstora företag som ofta har krav från försäkringsgivare att larm skall installeras. Det har styrt hela vår produktion till mer kvalitativa lösningar där vi alltid utgår från certifierade lösningar från larmklass 1 och upp.

Varför välja ett ”paket” som alla andra, när ni kan få en skräddarsydd lösning för just era behov? En lösning som på sikt blir  en betydligt bättre affär. Är trådlöst larm säkert? Kan det störas ut? Vad händer när en detektor försöker skicka en signal till centralapparaten och det ligger en störning på frekvensen (frekvenserna är inte hemliga, snarare standardiserade)? Ett kabelburet larm är alltid säkrare och mer driftsäkert! -Det gillar vi här på Star Alarm. Givetvis kan man ibland blanda trådbundet med trådlöst, efter en väl avvägt ställningstagande.

När ni är igång med offertförfrågningar, tänk på att få en principskiss över placeringen av alla komponenter så att det klart framgår hur lösningen är tänkt. Ta även in priser från larmcentralerna och gör en bedömning, kontrollera även att ni kan byta larmcentral senare. Ställ krav på att anläggningen uppfyller vissa normer exempelvis larmklass 1 eller 2, se mer under http://www.sbsc.se

Tänk på att centralutrustningen inte under några omständigheter skall sitta innanför entrédörren. Centralapparaten i larmanläggningen skall sitta skyddat och i larm övervakat utrymme. Detta för att inte göra det alltför enkelt för inbrottstjuven att förstöra enheten innan larmet hinner överföras till larmcentralen.

Hur lång tid tar installationen, hur snyggt blir det, hur duktiga är teknikerna som kommer ut? Är trådlöst verkligen så bra, eller är det bara ett billigare och enklare alternativ? Vilka nackdelar finns det? Kan det på längre sikt bli mer kostnadseffektivt med en certifierad trådbunden kvalitets anläggning? mindre behov av service? Var kritisk när ni tittar över förslagen som kommer in.

Kände du till, att även om du vänder dig till en certifierad larminstallatör är det idag inte säkert att du får en certifierad lösning offererad och installerad! Det ligger i beställarens (kundens) ansvar att påtala att man önskar få en certifierad anläggning installerad. Reglerna är idag frivilliga, trots att larmföretaget är certifierat. Hos oss är det en policy-fråga att alltid jobba med certifierade lösningar och alltid informera om ev. avvikelser från normerna så att ni som kund alltid vet vad ni köper.

Kontakta oss för trygg konsultation.