Välkommen!

Ni har just kommit till ett av Sveriges äldsta säkerhetsföretag, nu med över 50 år som säkerhetsleverantör. Vi strävar alltid efter långsiktiga och goda relationer med både kunder och leverantörer. Vi tror och hoppas att detta skapar förtroende för oss och vårt sätt att arbeta på.  

Vi hjälper er med installation, felsökning och service av inbrottslarm, passersystem, kamera anläggningar, lås och andra säkerhetslösningar. Vi servar system nya som äldre. Hör av dig, vi är aldrig längre bort än ett telefonsamtal eller ett mejl.

Kvalitet för oss är ett säkert och problemfritt ägande för er, detta uppnår vi genom att:
-Tillsammans med er hitta kostnadseffektiva, flexibla och säkra lösningar.
-Ha korta svarstider på växeln och övrig kommunikation.
-Erbjuda korta inställelse tider vid åtgärd på felanmälan eller service.
-Leverera certifierade säkerhetslösningar, med certifierat material kopplade till certifierade larmcentraler.
-Ha ordning och reda på dokumentation.
-F
ölja ett väl inarbetat kvalitetssystem, för att snabbt kunna identifiera och åtgärda fel och brister.

Vi har kommit långt efter att ha levt i, och utvecklat vårt kvalitetssystem i över 30 års tid.

Vi erbjuder flexibla lösningar. Ni som kund väljer själva från tid till annan, vilka tjänster ni önskar koppla till ert system eller vilken larmcentral ni vill jobba med. Ni äger systemet och likaså äger ni valmöjligheten att välja leverantör. Vi binder ingen till hyresavtal, förtäckta avbetalningslösningar eller till en viss larmcentral, inte ens till oss själva.  Du som kund och era behov står alltid i centrum för vårt sätt att agera.

Kontakta oss om ni behöver hjälp med en säkerhetslösning hos er.
Tel. 08-7228040 eller Kontakt