Välkommen!

Du har just kommit till ett av Sveriges äldsta säkerhetsföretag, med snart 50 år i branschen.

Vi kan med gott samvete säga att vi har den rutin och de kunskaper som krävs, för att ni skall känna er säkra på valet av samarbetspartner för installation av larm och andra säkerhetslösningar.

Kvalitet för oss är ett säkert och problemfritt ägande för er, detta uppnår vi genom:
-Att tillsammans med er hitta en lösning som ni skall kunna leva med under lång tid, men som är flexibel.
-Att ha korta svarstider på växeln och övrig kommunikation.
-Att ha korta inställelsetider vid åtgärd på felanmälan eller service.
-Att leverera certifierade säkerhetslösningar, med certifierat material kopplade till certifierade larmcentraler.
-Att ha ordning och reda på dokumentation.
Att följa ett väl inarbetat kvalitetssystem. För att snabbt kunna identifiera och åtgärda fel och brister.

Vi har kommit långt efter att ha levt i och utvecklat vårt kvalitetssystem i över 20 års tid.

Vi erbjuder flexibla lösningar. Ni som kund väljer själva från tid till annan, vilka tjänster ni önskar koppla till ert system eller vilken larmcentral ni vill jobba med. Ni äger systemet och likaså äger ni valmöjligheten att välja leverantör. Vi binder ingen till hyresavtal, förtäckta avbetalningslösningar eller till en viss larmcentral, inte ens till oss själva.  Du som kund och era behov står alltid i centrum för vårt sätt att agera.

Vi är alltid lyhörda, vad mer kan man önska sig av en samarbetspartner?

Kontakta oss om ni behöver hjälp med en säkerhetslösning hos er.
Tel. 08-7228040 eller Kontakt

loggor-hemsidan